Spar3 er ejet af Robert Kuby, der er uddannet skovarbejder (1996).

Kurser:
Besværlig træfældning
Topkapning samt udvidet topkapning
Fældning fra lift
Fældning af vanskelige træer.
Sprøjtecertifikat
20 års erfaring med havearbejde

Spar3 har kontakt til andre firmaer, så større projekter kan også løses.