Arbejdsmetoder ved fældning af træer

Al træfældning udføres så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til belægning og beplantning. Efter fældningen tilbyder vi udskæring til brændestykker, bortskaffelse af grenaffald og stammer samt oprydning og rodfræsning.
Du kan også selv stå for oprydningen og spare penge.
Kontakt os for gratis tilbud eller rådgivning på træfældning og træbeskæring.

Almindelig træfældning

Kan benyttes såfremt træet kan lægges i fuld længde og bredde og ikke er råddent eller hælder kraftigt væk fra den ønskede fælderetning.

Topkapning vha. klatring

TTræet fældes fra toppen og ned. Hver en gren tages af, og derefter fjernes stammen i sektioner. Metoden kan benyttes, selvom der er skrøbelige objekter under træet såsom en carport, et drivhus etc. Metoden tillader også at grene og stammer kan fires ned eller væk via. tovbane.

Udskæring af stamme

Nedskæring fra lift

Træet fældes i sektioner, fra toppen og ned. Metoden benyttes, hvis træet ikke er egnet til klatring, fordi det er dødt eller råddent.
Hvis der er plads til at opstille en lift.
Metoden kan benyttes, selvom der er skrøbelige objekter under træet såsom en carport, et drivhus etc.

Indtrækning af vanskelige træer

Hvis træet har en kraftigt hældning væk fra den ønskede fælderetning, kan det være en mulighed at fælde det vha. indtrækning med spil og wire.

Akut Træfældning eller Stormskade

Stormfald og væltede træer. Af og til væltes træer af kraftige storme. Opskæring og fjernelse af et stormvæltet træ skal kun udføres af professionelle. Der frigives enorme kræfter, der kan være dødbringende, hvis træet læses og dermed saves forkert.
Kontakt os på alle tider af døgnet ved akut behov for assistance på telefon 3153 5257 eller 2546 1798.